Algemene voorwaarden
deelname openingsfestiviteiten

  • Door in te schrijven voor één van de onderdelen van het openingsfeest ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden.
  • Onder de deelnemers die zich via de site vooraf hebben ingeschreven wordt een hoofdprijs verloot. De winnaar wordt 'live on stage' geloot na de feestelijke opening op vrijdag 18 oktober, tussen 19.30-20.00 uur. De winnaar is de eerste persoon die getrokken wordt en aanwezig is.
  • De hoofdprijs: Herwers Hyundai Deventer stelt maximaal 1 jaar of maximaal tot 10.000 gereden kilometer kosteloos een auto ter beschikking. Dit is exclusief benzine.
  • Verzekering: De auto is volledig casco verzekerd. Het eigen risico voor de winnaar bedraagt € 250,00 per gebeurtenis.
  • Beeldmateriaal (foto en video) wat in opdracht van de organisatie wordt opgenomen blijft eigendom van de Winkeliersvereniging van Winkelcentrum Colmschate. Al het beeldmateriaal is vrij te gebruiken voor (social)media.
  • Ingevulde gegevens worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van bovengenoemde uitvoering en voor een goede voortgang m.b.t. de openingsfestiviteiten.